"extend one's stay" — Słownik kolokacji angielskich

extend one's stay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszerzać czyjś pobyt
  1. extend czasownik + stay rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For $373 a person the stay may be extended to five days.

    Podobne kolokacje: