KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
1. split away = odłamać się, odrywać się split away
  • Some of our band had split away, choosing other roads.
  • A red Banshee with himself driving had split away and was taking the other turning.
  • Sometimes a flake will partially split away while remaining attached to the rock face.
  • Two of them split away toward either side, firing.
  • Several of the time lines known to 'civilisation' (our name for ourselves) appear to split away about 1940.
  • After a dispute the American section split away into an independent organization.
  • In her version, it was David who had split away.
  • It was originally home to several other districts which split away prior to 1900:
  • After the party's second congress in 1992, several groups split away.
  • The lower part of the hull seems to have split away before the bow and stern separated.
2. roughly split = z grubsza podzielić roughly split
3. easily split = łatwo podzielić easily split
4. essentially split = zasadniczo podzielić essentially split
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.