KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
1. split away = odłamać się, odrywać się split away
2. roughly split = z grubsza podzielić roughly split
3. easily split = łatwo podzielić easily split
4. essentially split = zasadniczo podzielić essentially split
  • This essentially split the Islamic empire into two spheres.
  • But respondents were essentially split over whether the invasion was the right thing to do.
  • On June 2, 2006, the sale of Albertsons essentially split the company into three parts.
  • Then, I had the other two films, which were essentially split into three parts each, two trilogies.
  • Yet the loss of the bridge would have essentially split the Confederate theater in half.
  • Varitek dropped down to four years at $44 million, and the sides essentially split the difference.
  • Positions on the strengthened ban essentially split along party lines, at least at first.
  • The conference committee essentially split the difference between the two chambers, the sources said.
  • Photographs that cross over from one page to the next are essentially split in half.
  • It essentially split Crater into four smaller schools, each with its own principal and staff members.
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.