"easily split" — Słownik kolokacji angielskich

easily split kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwo podzielić
  1. split czasownik + easily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    My consciousness easily splits into the two streams that the work demands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo