"essentially split" — Słownik kolokacji angielskich

essentially split kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasadniczo podzielić
  1. split czasownik + essentially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This essentially split the Islamic empire into two spheres.

powered by  eTutor logo