"split Microsoft" — Słownik kolokacji angielskich

split Microsoft kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdarcie Microsoft
  1. split czasownik + Microsoft rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But in response to a question whether the department had considered trying to split Microsoft, she said Saturday that her lawyers had looked at "every possible legal theory."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo