"roughly split" — Słownik kolokacji angielskich

roughly split kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z grubsza podzielić
  1. split czasownik + roughly przysłówek
    Luźna kolokacja

    It can also be roughly split into the following periods.

powered by  eTutor logo