KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
1. split away = odłamać się, odrywać się split away
2. roughly split = z grubsza podzielić roughly split
3. easily split = łatwo podzielić easily split
  • My consciousness easily splits into the two streams that the work demands.
  • If you use the stake itself to make the hole, you could easily split it.
  • The problem generalizes directly to other resources that can be split easily without losing value.
  • These flagstones split easily along the bedding and have been used as building material for thousands of years.
  • These are easily split along the layers to reveal the fossils.
  • It has a separation of 184 arcsec, and can be easily split in binoculars.
  • They can easily split the pills in half.
  • "I don't think you can easily split the baby in two, for dozens of reasons," one executive said.
  • They are typically peeled and can be easily split into segments.
  • Fix the robes so they split easily along the back seam or something.
4. essentially split = zasadniczo podzielić essentially split
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.