"shooting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shooting rzeczownik

rzeczownik + shooting
Kolokacji: 34
school shooting • percent shooting • police shooting • target shooting • location shooting • ...
shooting + rzeczownik
Kolokacji: 53
shooting guard • shooting death • shooting star • shooting gallery • shooting incident • shooting schedule • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(4) gallery, lane
Kolokacji: 2
(5) schedule, script
Kolokacji: 2
1. shooting location = lokalizacja zabójstwa shooting location
2. shooting position = pozycja zabójstwa shooting position
3. shooting guard position = pozycja zabójstwa strażnika shooting guard position
  • And he gave a candid assessment of the team's problems at the shooting guard position.
  • Hill returned to the Magic lineup, starting at the shooting guard position.
  • He is a 6 ft 7 in (2.01 m) tall small forward that can also play at the shooting guard position.
  • He plays the shooting guard position and wears the number 6 jersey.
  • He is 6'7" and plays at the shooting guard position.
  • Taylor is a wheelchair basketball player, playing in the shooting guard position.
  • This year, general managers around the league say the draft is fairly deep, especially at the shooting guard position.
  • He is 1.90m (6 ft 2+ in) tall and play the shooting guard position.
  • Yap plays the shooting guard position, but is also capable of playing small forward.
  • He plays the shooting guard position and is the three pointer of the team.
4. shooting stance = stanowisko zabójstwa shooting stance
5. shooting site = miejsce zabójstwa shooting site
6. shooting angle = kąt zabójstwa shooting angle
7. shooting instructor = instruktor zabójstwa shooting instructor
(7) range, percentage, accuracy
Kolokacji: 3
(9) ability, skill, prowess
Kolokacji: 3
(10) pain, woe
Kolokacji: 2
(11) club, stick
Kolokacji: 2
(12) mode, style
Kolokacji: 2
(13) night, season
Kolokacji: 2
shooting + czasownik
Kolokacji: 32
shooting occurs • shooting begins • shooting starts • shooting takes • shooting stops • ...
czasownik + shooting
Kolokacji: 17
start shooting • hold to several percent shooting • score on shooting • keep shooting • stop shooting • ...
przymiotnik + shooting
Kolokacji: 56
fatal shooting • outside shooting • accidental shooting • poor shooting • recent shooting • ...
przyimek + shooting
Kolokacji: 15
on shooting • before the shooting • after the shooting • during the shooting • about the shooting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.