"shooting location" — Słownik kolokacji angielskich

shooting location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalizacja zabójstwa
  1. shooting rzeczownik + location rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Kuninji is also known to many as a shooting location.

powered by  eTutor logo