"sporadic shooting" — Słownik kolokacji angielskich

sporadic shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporadyczne zabójstwo
  1. sporadic przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But in the last two days, there have been reports of only sporadic shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo