"silhouette shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo sylwetki
  1. silhouette rzeczownik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thompson/Center's success came with the emergence of long range handgun hunting, target shooting, and, especially, metallic silhouette shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo