"perimeter shooting" — Słownik kolokacji angielskich

perimeter shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo graniczne
  1. perimeter rzeczownik + shooting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And, for a long tournament run, Nelson will most likely have to improve his perimeter shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo