"random shooting" — Słownik kolokacji angielskich

random shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowe zabójstwo
  1. random przymiotnik + shooting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even in a city where random shootings are not uncommon, this one stood out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo