"occasional shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporadyczne zabójstwo
  1. occasional przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Which is not to overlook the occasional shooting (130 decibels) that ends a loud party.

powered by  eTutor logo