"shooting instructor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instruktor zabójstwa
  1. shooting rzeczownik + instructor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the American Civil War, Maurer worked as a shooting instructor in Palisades Park.

powered by  eTutor logo