"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
3. Shadow flicks = Pstryknięcie cienia Shadow flicks
4. Shadow blinks = Mrugnięcia cienia Shadow blinks
  • Rising, out of view from the house, The Shadow blinked a flashlight.
  • Leaving by the basement exit, The Shadow blinked his flashlight.
  • The Shadow blinked his flashlight and tugged at the closed door.
  • The moment that The Shadow blinked the light, it revealed a huddled shape below the far window.
  • But as The Shadow drew away and blinked the flashlight, he noted that the effect was similar.
  • Hard upon that message, The Shadow blinked the sign-off signal.
  • Going out through the back door; The Shadow reached the rear street and blinked signals with a tiny flashlight.
  • Dropping to the side of the road, The Shadow blinked his flashlight.
  • The Shadow went to his car and blinked a signal with a little flashlight.
  • As the two left, carrying their prisoner with them, The Shadow blinked another green flash across the street.
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.