"shadow flashes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow flashes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyski cienia
  1. shadow rzeczownik + flash czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The shadow of a cold smile flashed across his face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo