ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mottled shadow" — Słownik kolokacji angielskich

mottled shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cętkowany cień
  1. mottled przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The air around them was thick and deep almost audibly underlined with slumber; and it shifted faintly through the dim, mottled shadows like an uneasy rest, disturbed by dreams of damage and bloody repayment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo