ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ruin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ruin czasownik

ruin + rzeczownik
Kolokacji: 20
ruin one's life • ruin one's career • ruin one's chances • ruin one's reputation • ruin one's plans • ...
czasownik + ruin
Kolokacji: 5
go to ruin • want to ruin • try to ruin • risk ruining • avoid ruining
ruin + przyimek
Kolokacji: 13
ruined by • ruin for • ruin in • ruin with • ruin at • ...
ruin + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
completely ruined • financially ruined • totally ruined • utterly ruined • effectively ruin • ...

ruin rzeczownik

rzeczownik + ruin
Kolokacji: 8
ruin of one's house • stone ruin • ruin of buildings • ruin of a settlement • ruin of one's home • ...
ruin + czasownik
Kolokacji: 15
ruin remains • ruin stands • ruin lies • ruin includes • ruin survives • ...
czasownik + ruin
Kolokacji: 17
see the ruins • ruin is found • lay in ruins • leave in ruins • ruin is discovered • ...
przymiotnik + ruin
Kolokacji: 48
ancient ruin • Roman ruin • Mayan ruin • old ruin • extensive ruin • ...
przyimek + ruin
Kolokacji: 13
into ruins • in ruins • with ruins • among the ruins • through the ruins • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.