"ruin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ruin czasownik

ruin + rzeczownik
Kolokacji: 20
ruin one's life • ruin one's career • ruin one's chances • ruin one's reputation • ruin one's plans • ...
czasownik + ruin
Kolokacji: 5
go to ruin • want to ruin • try to ruin • risk ruining • avoid ruining
ruin + przyimek
Kolokacji: 13
ruined by • ruin for • ruin in • ruin with • ruin at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) by, for, in, with, at, ...
Kolokacji: 13
1. ruined by = zrujnowany przez ruined by
2. ruin for = rujnować dla ruin for
3. ruin in = rujnować w ruin in
4. ruin with = rujnować z ruin with
5. ruin at = rujnować przy ruin at
6. ruin on = rujnować na ruin on
7. ruin to = rujnować aby ruin to
8. ruined during = zrujnowany podczas ruined during
9. ruin from = rujnować z ruin from
10. ruin that = zrujnuj to ruin that
11. ruined after = zrujnowany potem ruined after
12. ruined beyond = zrujnowany dalej ruined beyond
13. ruin through = zrujnuj całkowicie ruin through
ruin + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
completely ruined • financially ruined • totally ruined • utterly ruined • effectively ruin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.