ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"completely ruined" — Słownik kolokacji angielskich

completely ruined kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zrujnować
  1. ruin czasownik + completely przysłówek
    Silna kolokacja

    The fire of July 21, 1559 completely ruined the city.

powered by  eTutor logo