ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ruin in" — Słownik kolokacji angielskich

ruin in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rujnować w
  1. ruin czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I actually ruined my entire life in a sort of way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo