"ruin for" — Słownik kolokacji angielskich

ruin for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rujnować dla
  1. ruin czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Then she felt the Army had been ruined for her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo