"ruined by" — Słownik kolokacji angielskich

ruined by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrujnowany przez
  1. ruin czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The small building had gone to ruin by the beginning of the 20th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo