"ruin with" — Słownik kolokacji angielskich

ruin with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rujnować z
  1. ruin czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    She would be ruined with the woman who was her whole life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo