ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ancient ruin" — Słownik kolokacji angielskich

ancient ruin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starożytna ruina
  1. ancient przymiotnik + ruin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wanted to see no more of the ancient ruins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo