ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ruin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ruin czasownik

ruin + rzeczownik
Kolokacji: 20
ruin one's life • ruin one's career • ruin one's chances • ruin one's reputation • ruin one's plans • ...
czasownik + ruin
Kolokacji: 5
go to ruin • want to ruin • try to ruin • risk ruining • avoid ruining
ruin + przyimek
Kolokacji: 13
ruined by • ruin for • ruin in • ruin with • ruin at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. ruined by = zrujnowany przez ruined by
2. ruin for = rujnować dla ruin for
3. ruin in = rujnować w ruin in
4. ruin with = rujnować z ruin with
5. ruin at = rujnować przy ruin at
ruin + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
completely ruined • financially ruined • totally ruined • utterly ruined • effectively ruin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.