"with ruins" — Słownik kolokacji angielskich

with ruins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z ruinami
  1. with przyimek + ruin rzeczownik
    Silna kolokacja

    And there was another respect in which the parallel with terrestrial ruins failed completely.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo