"into ruins" — Słownik kolokacji angielskich

into ruins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do ruin
  1. into przyimek + ruin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The palace on the hill was not used and fell into ruins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo