ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ruin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ruin rzeczownik

rzeczownik + ruin
Kolokacji: 8
ruin of one's house • stone ruin • ruin of buildings • ruin of a settlement • ruin of one's home • ...
ruin + czasownik
Kolokacji: 15
ruin remains • ruin stands • ruin lies • ruin includes • ruin survives • ...
czasownik + ruin
Kolokacji: 17
see the ruins • ruin is found • lay in ruins • leave in ruins • ruin is discovered • ...
przymiotnik + ruin
Kolokacji: 48
ancient ruin • Roman ruin • Mayan ruin • old ruin • extensive ruin • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. Roman ruin = Rzymianin ruina Roman ruin
3. Mayan ruin = Maja ruina Mayan ruin
4. old ruin = stara ruina old ruin
przyimek + ruin
Kolokacji: 13
into ruins • in ruins • with ruins • among the ruins • through the ruins • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.