Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) away, forth
Kolokacji: 2
(2) forward, onward, ahead
Kolokacji: 3
2. roll easily = potocz łatwo roll easily
3. roll smoothly = potocz płynnie roll smoothly
4. roll silently = potocz cicho roll silently
5. roll lazily = potocz leniwie roll lazily
6. roll straight = potocz prosto roll straight
7. roll violently = potocz silnie roll violently
  • But when they cleared the mouth of the bay and found themselves in open water, the boat began to roll violently.
  • The 44ft boat rolled violently as she drove on, her side decks awash.
  • By ten in the morning the wind had dropped, and the ship began to roll violently.
  • The song ends abruptly as the sounds of the car violently rolling are heard.
  • Reviews found that the craft had begun to roll violently.
  • The plane rolled violently 90 degrees to the right causing the wing to strike the ground.
  • Clutching the gun, he rolled violently to one side.
  • The large plane began to roll violently as the nose fell through to the vertical.
  • The Tomcat suddenly rolled violently to the left and pitched over toward the ocean.
  • He threw himself down on the stone floor of the cell, rolling violently from right to left and back again.
8. roll wearily = potocz ze znużeniem roll wearily
(7) aside, apart
Kolokacji: 2
(8) backward, backwards
Kolokacji: 2
(9) upward, downward
Kolokacji: 2
(12) simply, merely, literally
Kolokacji: 3
(13) heavily, ponderously
Kolokacji: 2
(14) finally, eventually
Kolokacji: 2
(15) carefully, close
Kolokacji: 2
(16) helplessly, weakly
Kolokacji: 2
(18) painfully, horribly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.