"public" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

public przymiotnik

public + rzeczownik
Kolokacji: 904
public school • public service • public relation • public policy • public health • public interest • public official • public offering • ...
czasownik + public
Kolokacji: 3
make public • go public • become public
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) make, go, become
Kolokacji: 3
1. go public = rozchodzić się (o informacjach) go public
  • He wants us to go public right away with the full details.
  • She went public with her true identity in the 1970s.
  • I went public and told them not to have that fear.
  • In 1999 the company went public and raised $149.3 million.
  • So this guy went public with it after a year.
  • Why not just go public and say, We're coming for you!
  • But the more interesting question is why a company would want to go public right now.
  • There is talk that the company may go public soon.
  • But those friends could not go public and say so.
  • In 1994, they went public and began to sign work together.
2. make public = podać do publicznej wiadomości make public
3. become public = zostać ludzie become public
przysłówek + public
Kolokacji: 6
most public • highly public • unusually public • increasingly public • newly public • ...
public + przyimek
Kolokacji: 4
public with • public in • public of • public about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.