"public in" — Słownik kolokacji angielskich

public in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny w
  1. public przymiotnik + in przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The building was adapted to public lectures, in a large theatre.

    Podobne kolokacje: