"public" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

public przymiotnik

public + rzeczownik
Kolokacji: 904
public school • public service • public relation • public policy • public health • public interest • public official • public offering • ...
czasownik + public
Kolokacji: 3
make public • go public • become public
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) make, go, become
Kolokacji: 3
1. go public = rozchodzić się (o informacjach) go public
2. make public = podać do publicznej wiadomości make public
3. become public = zostać ludzie become public
przysłówek + public
Kolokacji: 6
most public • highly public • unusually public • increasingly public • newly public • ...
public + przyimek
Kolokacji: 4
public with • public in • public of • public about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.