"truly public" — Słownik kolokacji angielskich

truly public kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę publiczny
  1. truly przysłówek + public przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Provide access to the park through wide arcades from the streets and make that space truly public.

    Podobne kolokacje: