PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

public przymiotnik

public + rzeczownik
Kolokacji: 904
public school • public service • public relation • public policy • public health • public interest • public official • public offering • ...
czasownik + public
Kolokacji: 3
make public • go public • become public
przysłówek + public
Kolokacji: 6
most public • highly public • unusually public • increasingly public • newly public • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) most, truly
Kolokacji: 2
1. highly public = bardzo publiczny highly public
2. unusually public = wyjątkowo publiczny unusually public
3. increasingly public = coraz bardziej publiczny increasingly public
4. newly public = nowo publiczny newly public
public + przyimek
Kolokacji: 4
public with • public in • public of • public about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.