"public schoolteacher" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny nauczyciel
  1. public przymiotnik + schoolteacher rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tenure is also offered in many states to public schoolteachers.

    Podobne kolokacje: