"public of" — Słownik kolokacji angielskich

public of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny z
  1. public przymiotnik + of przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Urban design is a social act, and the trade center site has been planned through the most public of processes.

    Podobne kolokacje: