"prize" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prize rzeczownik

rzeczownik + prize
Kolokacji: 100
Nobel Prize • Pulitzer Prize • cash prize • Booker Prize • Jury Prize • consolation prize • Turner Prize • Nobel Peace Prize • Israel Prize • ...
prize + rzeczownik
Kolokacji: 49
prize money • prize winner • prize fund • Nobel Prize winner • Pulitzer Prize winner • prize crew • ...
prize + czasownik
Kolokacji: 17
prize includes • prize goes • Pulitzer Prize winning • prize awards • prize consists • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
2. prize goes = nagroda idzie prize goes
3. prize consists = nagroda składa się prize consists
4. prize ranging = obejmowanie na konkurs prize ranging
5. prize recognizes = nagroda rozpoznaje prize recognizes
6. prize comes = nagroda przychodzi prize comes
7. prize eludes = nagroda omija prize eludes
8. prize totaling = wynoszenie na konkurs prize totaling
9. prize carries = nagroda niesie prize carries
(2) win, await, aim
Kolokacji: 3
(3) award, give, offer
Kolokacji: 3
(4) draw, attract
Kolokacji: 2
czasownik + prize
Kolokacji: 30
nominate for the Nobel Prize • shortlist for the Booker Prize • compete for prizes • win the prize • prize is given • capture prizes • ...
przymiotnik + prize
Kolokacji: 56
top prize • grand prize • big prize • literary prize • annual prize • special prize • prestigious prize • large prize • major prize • ...
przyimek + prize
Kolokacji: 9
in prizes • with prizes • on the prize • for the prize • to the prize • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.