BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prize rzeczownik

rzeczownik + prize
Kolokacji: 100
Nobel Prize • Pulitzer Prize • cash prize • Booker Prize • Jury Prize • consolation prize • Turner Prize • Nobel Peace Prize • Israel Prize • ...
prize + rzeczownik
Kolokacji: 49
prize money • prize winner • prize fund • Nobel Prize winner • Pulitzer Prize winner • prize crew • ...
prize + czasownik
Kolokacji: 17
prize includes • prize goes • Pulitzer Prize winning • prize awards • prize consists • ...
czasownik + prize
Kolokacji: 30
nominate for the Nobel Prize • shortlist for the Booker Prize • compete for prizes • win the prize • prize is given • capture prizes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • He was nominated three times for the Nobel Prize.
  • The organization was nominated for the Nobel Prize in 2008.
  • For his work, he was nominated for the Nobel Prize in 1927.
  • He was also nominated for the Nobel Prize shortly before his death in 1984.
  • He was nominated for the Nobel Prize for his work.
  • Belli has been nominated for the Nobel Prize in 2007.
  • He was nominated for the Nobel Prize in the late 1960s.
  • He was nominated for the Nobel Prize several times, but never won.
  • During his lifetime he was twice nominated for the Nobel Prize.
  • She had accolades from around the world, and was the first woman nominated for the Nobel Prize in computer science.
przymiotnik + prize
Kolokacji: 56
top prize • grand prize • big prize • literary prize • annual prize • special prize • prestigious prize • large prize • major prize • ...
przyimek + prize
Kolokacji: 9
in prizes • with prizes • on the prize • for the prize • to the prize • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.