BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize eludes" — Słownik kolokacji angielskich

prize eludes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda omija
  1. prize rzeczownik + elude czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, the region's greatest prize, California, which was due to gain up to seven congressional seats through re-districting, eluded the Democrats.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo