BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize is given" — Słownik kolokacji angielskich

prize is given kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda jest dana
  1. give czasownik + prize rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The last prize of the 1960s was given in 1967.

powered by  eTutor logo