Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prize fund" — Słownik kolokacji angielskich

prize fund kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fundusz na konkurs
  1. prize rzeczownik + fund rzeczownik
    Silna kolokacja

    The total prize fund was £329,000 - a £4000 increase on last year.

powered by  eTutor logo