ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(5) area, Pen
Kolokacji: 3
(6) scheme, version, model
Kolokacji: 3
1. pilot hole = dziura pilotażowa pilot hole
2. pilot seat = miejsce pilotażowe pilot seat
  • There was a girl in one of the pilot seats.
  • The man in the pilot seat turned around and smiled.
  • He was floating in the control room, behind the two pilot seats.
  • I found myself in the control cabin, and dropped into the pilot seat.
  • It was all he could do to stay in the pilot seat, even with belts!
  • The Chief went back to the pilot seat and eased himself into it.
  • He forced himself to get off the deck and into the pilot seat.
  • He took one of the two pilot seats and began to strap himself in.
  • Then she climbed into the pilot seat and took the controls.
  • He seemed to have forgotten all about the carrot in the pilot seat.
3. pilot wing = skrzydło pilotowe pilot wing
4. pilot station = stacja lotnicza pilot station
5. pilot site = miejsce pilotażowe pilot site
6. pilot course = kurs pilotażowy pilot course
(11) house, school, fish, Knob
Kolokacji: 4
(12) boat, chute
Kolokacji: 2
(13) phase, season, stage
Kolokacji: 3
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.