"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open przymiotnik

open + rzeczownik
Kolokacji: 586
open space • open door • open window • open market • open field • open letter • open sea • open question • open mind • open mouth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. open space = otwarta przestrzeń open space
2. open door = nieograniczony dostęp open door
3. open window = otwarte okno open window
4. open market = rynek otwarty (nieograniczona liczba uczestników) open market
5. open field = otwarte pole open field
6. open letter = list otwarty open letter
7. open air = świeże powietrze open air
8. open sea = otwarte morze open sea
9. open question = pytanie otwarte, pytanie bez odpowiedzi open question
10. open mind = otwarty umysł open mind
11. open mouth = otwarte usta open mouth
12. open source = upubliczniony kod źródłowy, otwarty kod źródłowy, otwarty dostęp do kodu źródłowego open source
13. open doorway = otwarty otwór drzwiowy open doorway
14. open fire = otworzyć ogień open fire
15. open seat = wolne miejsce, posada, stołek, stanowisko open seat
16. open arm = rozłożone ramię open arm
17. open ocean = otwarty ocean open ocean
18. open wound = rana otwarta open wound
19. open kitchen = kuchnia otwarta open kitchen
20. open access = otwarty dostęp open access
21. open cockpit = otwarty kokpit open cockpit
22. open palm = otwarta dłoń open palm
23. open sky = otwarte niebo open sky
24. open secret = tajemnica poliszynela open secret
25. open society = społeczeństwo otwarte open society
26. open discussion = otwarta dyskusja open discussion
27. open gate = szczera bramka open gate
28. open hatch = otwarty właz open hatch
29. open plain = otwarta równina open plain
30. open debate = obrady jawne open debate
31. open warfare = otwarta wojna open warfare
32. open invitation = nieustające zaproszenie (np. do odwiedzin) open invitation
33. open area = teren odkryty open area
34. open water = otwarte wody, wody dostępne dla żeglugi open water
35. open house = drzwi otwarte (np. na uniwersytecie) open house
36. open road = wolna droga (bez ruchu samochodowego) open road
37. open meeting = otwarte zebranie open meeting
38. open land = otwarta ziemia open land
39. open court = jawne posiedzenie sądu open court
40. open book = otwarta księga (osoba, z której łatwo wyczytać emocje) open book
41. open competition = konkurs otwarty open competition
42. open ground = otwarty teren (niezabudowany) open ground
43. open hand = otwarta ręka open hand
44. open eye = otwarte oko open eye
45. open position = pozycja otwarta open position
46. open end = otwarty koniec open end
47. open woodland = otwarty las open woodland
48. open flame = otwarty płomień open flame
49. open country = otwarta przestrzeń (np. na wsi) open country
50. open system = otwarty system komputerowy open system
51. open face = szczera twarz open face
52. open shot = otwarty strzał open shot
53. open standard = otwarty standard open standard
54. open countryside = otwarta przestrzeń (np. na wsi) open countryside
55. open policy = polisa ogólna open policy
56. open place = otwarte miejsce open place
57. open season = sezon łowiecki open season
58. open rebellion = jawny bunt open rebellion
59. open day = drzwi otwarte (np. na uniwersytecie) open day
60. open bar = bar z darmowymi napojami alkoholowymi udostępnionymi gościom (np. na weselu) open bar
61. open man = szczery człowiek open man
62. open pit = otwarty dół open pit
63. open conflict = otwarty konflikt open conflict
64. open room = otwarty pokój open room
65. open line = wolna linia open line
66. open dialogue = szczera dialog open dialogue
67. open platform = otwarty peron open platform
68. open grassland = otwarty trawiasty obszar open grassland
69. open boat = łódź otwarta, łódź bezpokładowa open boat
70. open hostility = jawna wrogość open hostility
71. open courtyard = otwarty dziedziniec open courtyard
72. open war = otwarta wojna open war
73. open channel = otwarty kanał open channel
74. open habitat = otwarte siedlisko open habitat
75. open environment = otwarte środowisko open environment
76. open forum = forum publiczne open forum
77. open side = otwarta strona open side
78. open forest = las otwarty open forest
79. open car = otwarty samochód open car
80. open government = open government (koncepcja zmian funkcjonowania instytucji publicznych) open government
  • The Bush administration contends that it is not trying to make government less open.
  • An open government would allow the public access to such information.
  • "This town will finally know what it's like to have open government," he said.
  • Three months after taking office promising a more open government, the administration is having trouble with the press.
  • "Me getting this job sends a clear message on the importance of open government," he said.
  • He also said the council must respect the laws on open government.
  • They also see a gradual movement toward more open government and greater democracy.
  • An open and good government is much more than releasing information.
  • He does not believe in running a free and open government.
  • Too little has been made of a landmark victory for open government.
81. open heart = otwarte serce open heart
82. open process = otwarty proces open process
83. open call = casting otwarty (dla aktorów lub tancerzy) open call
84. open heart surgery = operacja na otwartym sercu open heart surgery
85. open revolt = jawny bunt open revolt
86. open grave = otwarty grób open grave
87. open battle = otwarta bitwa open battle
88. open square = otwarty kwadratowy open square
89. open deck = otwarty pokład open deck
90. open source software = oprogramowanie wolne oprogramowanie open source software
91. open economy = otwarta gospodarka open economy
92. open reading frame = otwarta ramka odczytu open reading frame
93. open Gates = szczery Gates open Gates
94. open plan = szczery plan open plan
95. open election = otwarte wybory open election
96. open border = otwarta granica open border
97. open manner = bezpośredni sposób open manner
98. open internet = otwarty internet open internet
99. open box = otwarta skrzynka open box
100. open set = zbiór otwarty open set
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 110
czasownik + open
Kolokacji: 118
swing open • leave open • slide open • fly open • fall open • hang open • pop open • drop open • throw open • split open • crack open • ...
przysłówek + open
Kolokacji: 29
wide open • most open • fully open • completely open • partly open • ...
open + przyimek
Kolokacji: 30
open to • open until • open for • open during • open about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.