"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open przymiotnik

open + rzeczownik
Kolokacji: 586
open space • open door • open window • open market • open field • open letter • open sea • open question • open mind • open mouth • ...
czasownik + open
Kolokacji: 118
swing open • leave open • slide open • fly open • fall open • hang open • pop open • drop open • throw open • split open • crack open • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. slide open = rozsuwaj się slide open
2. fly open = gwałtownie się otwierać (np. drzwi) fly open
3. fall open = otworzyć się fall open
4. hang open = stać otworem (np. drzwi) hang open
5. lay open = bądź otwartym lay open
6. come open = otworzyć się come open
7. blow open = otwórz blow open
8. hiss open = syk otwarty hiss open
9. spread open = rozprzestrzenianie otwarty spread open
10. whoosh open = szust otwarty whoosh open
11. ease open = łagodzić otwarty ease open
12. slip open = pośliznąć się otwarty slip open
13. glide open = sunąć otwarty glide open
14. sit open = siadać otwarty sit open
15. whisk open = trzepaczka do jaj otwarty whisk open
16. crank open = uruchamiać za pomocą korby otwarty crank open
17. inch open = cal otwarty inch open
18. steam open = para otwarty steam open
19. splay open = glif otwarty splay open
20. buzz open = brzęczenie otwarty buzz open
21. zip open = zamek błyskawiczny otwarty zip open
(12) pry, cycle, prize, jimmied
Kolokacji: 4
(13) flare, dilate
Kolokacji: 2
(14) peel, flay
Kolokacji: 2
(15) wedge, stick, hinge, latch
Kolokacji: 4
(16) groan, sigh, squeal
Kolokacji: 3
przysłówek + open
Kolokacji: 29
wide open • most open • fully open • completely open • partly open • ...
open + przyimek
Kolokacji: 30
open to • open until • open for • open during • open about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.