"hiss open" — Słownik kolokacji angielskich

hiss open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): syk otwarty
  1. hiss czasownik + open przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The door to the conference room hissed open, and Data stepped in.

    Podobne kolokacje: