"open" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

open przymiotnik

open + rzeczownik
Kolokacji: 586
open space • open door • open window • open market • open field • open letter • open sea • open question • open mind • open mouth • ...
czasownik + open
Kolokacji: 118
swing open • leave open • slide open • fly open • fall open • hang open • pop open • drop open • throw open • split open • crack open • ...
przysłówek + open
Kolokacji: 29
wide open • most open • fully open • completely open • partly open • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. wide open = taki, w którym wszystko może się zdarzyć (np. zawody sportowe) wide open
2. relatively open = stosunkowo otwarty relatively open
3. longer open = dłuższy otwarty longer open
4. open daily = otwarty dziennik open daily
5. officially open = oficjalnie otwarty officially open
6. increasingly open = coraz bardziej otwarty increasingly open
7. permanently open = stale otwarty permanently open
8. comparatively open = stosunkowo otwarty comparatively open
9. open indefinitely = otwórz na czas nieokreślony open indefinitely
10. invitingly open = zachęcająco otwarty invitingly open
11. refreshingly open = odprężająco otwarty refreshingly open
12. originally open = początkowo otwarty originally open
(2) most, truly, genuinely
Kolokacji: 3
open + przyimek
Kolokacji: 30
open to • open until • open for • open during • open about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.