"open dialogue" — Słownik kolokacji angielskich

open dialogue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczera dialog
  1. open przymiotnik + dialogue rzeczownik
    Silna kolokacja

    "We have an open dialogue with the Asian communities and they can bring their problems to us."

  2. open czasownik + dialogue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We saw the issue as an attempt to open a dialogue on race.