"open dialogue" — Słownik kolokacji angielskich

open dialogue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczera dialog
 1. open przymiotnik + dialogue rzeczownik
  Silna kolokacja

  "We have an open dialogue with the Asian communities and they can bring their problems to us."

  Podobne kolokacje:
 2. open czasownik + dialogue rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  We saw the issue as an attempt to open a dialogue on race.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo